Back to Top

Doe met ons mee!

De Buurtkamer is er voor alle bewoners van de wijk Gracht.

buurtbewoners zomerschool

Buurtkamer Gracht Kerkrade-West

In ons streven de leefbaarheid en armoedebestrijding in de wijk vorm te geven maken we gebruik van bestaande voorzieningen in de buurten, zo dicht mogelijk bij onze doelgroep. Echter niet alle buurten beschikken over een adequaat steunpunt dat als basis kan dienen voor het buurtwerk. De buurt Gracht in Kerkrade-West is zo’n buurt waar de laatste 15 jaar alle buurtvoorzieningen stilletjes verdwenen. Winkels, Vrijetijdscentrum, bank, kerk en school, alles verdween door gebrek aan belangstelling, verkoop of fusie, met als gevolg dat geen enkele ruimte meer overbleef in de eigen buurt om te overleggen, te vergaderen of gezamenlijk je hobby te beoefenen.

Om deze negatieve trend te doorbreken hebben we als Bewonersplatform Kerkrade-West samen met bewoners, woningcorporatie HeemWonen en gemeente Kerkrade een zogenaamde Buurtkamer gerealiseerd voor kleinschalige activiteiten in de buurt.

Buurtbewoners kunnen er terecht om de krant te lezen, koffie te drinken, een praatje te maken met de buurvrouw/buurman of om samen een activiteit te ondernemen. Professionals kunnen de buurtkamer incidenteel gebruiken als gespreksruimte in de buurt. In de kern worden buurtkamers geleid door vrijwilligers met ondersteuning van het Bewonersplatform.

Hoe werkt zo’n buurtkamer?

Voor diegene die het begrip Buurtkamer nog niet kennen een kleine toelichting. De Buurtkamer is een door HeemWonen ter beschikking gesteld woonhuis, midden in de buurt Gracht, met beneden een grote multifunctionele ruimte met open keuken en boven twee kleinere vergaderruimtes. De buurtbewoners bepalen in overleg met elkaar waar iedere ruimte voor gebruikt gaat worden. Enkele bewoners uit de buurt zorgen voor het dagelijks beheer. Het Bewonersplatform Kerkrade-West ondersteunen waar nodig het geheel met hulp bij planning, financiën enz. Maar de bewoners bepalen in overleg met de daarvoor aangewezen persoon die de agenda beheert wie, waar en hoe gebruik gemaakt wordt van de Buurtkamer. De buurtkamer moet een startpunt zijn voor het verbeteren van de leefbaarheid en saamhorigheid in de buurt.


Buurtkamer Gracht Kom op de soep